APK voor uw relatie

Sinds 2013 is de behandeling van relatieproblemen op zich geen verzekerde zorg meer binnen de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ. Wanneer er bij één of beide partners sprake is van een psychische stoornis, wordt de behandeling daarvan wel vergoed.

Er valt natuurlijk te discussiëren over het feit dat de behandeling van relatieproblemen niet meer wordt vergoed, maar er lijkt vooralsnog sprake te zijn van een gepasseerd station. Een mogelijk risico hiervan is dat de relatieproblemen leiden tot een psychische stoornis bij één of beide partners. Alhoewel er dan wél sprake is van verzekerde zorg, is het natuurlijk in ieders belang om een dergelijke ontwikkeling te voorkómen.

Om eventuele relatieproblemen zo vroeg mogelijk te onderkennen, bied ik u de mogelijkheid van een APK voor uw relatie. Dit vanuit mijn opleiding en ervaring als relatietherapeut en mijn eigen ervaringen in een, helaas verbroken, relatie en een nieuwe relatie.
Tijdens een anderhalf uur durende sessie zullen we gezamenlijk alle belangrijke aspecten van uw relatie in kaart brengen om te bezien óf en in welke mate er evenueel sprake is van problematische aspecten van uw relatie. Mocht er sprake zijn van relatieproblemen, dan kan ik u desgewenst relatietherapie aanbieden.

Maar ook wanneer er geen sprake is van relatieproblematiek is het van belang om te achterhalen hoe u er samen voor zorg draagt dat de relatie goed verloopt en hoe u er voor kunt zorgen dat de relatie goed blijft. Dit betekent dat een APK ook zinvol is wanneer uw relatie naar beider tevredenheid verloopt.

Een APK van uw relatie vraagt, evenals een eventuele relatietherapie, een financiële en emotionele invesertering van u beiden, maar deze is aanzienlijk lager dan de emotionele en financiële investering van een relatiebreuk en is de investering dan ook zeker waard.

Het moge duidelijk zijn dat het resultaat van relatietherapie, net als bij andere vormen van psychotherapie, voor een belangrijk deel afhangt van uw inzet (middels zogeheten thuiswerk); de meeste veranderingen vinden namelijk plaats buiten de therapiesessies.

Zowel de APK voor uw relatie als de eventuele relatietherapie worden ondersteund door gepubliceerde artikelen en boekhoofdstukken van mijn hand welke ik u gratis ter beschikking stel. Desgewenst zal ik u een van deze artikelen mailen ter nadere oriëntatie.

Wanneer er wel sprake is, of tijdens de APK blijkt te zijn, van een psychische stoornis, kunt u in overleg met uw huisarts bepalen wie u daarbij het beste kan helpen; zoals gezegd is de behandeling daarvan wel verzekerde zorg.

Het introductietarief voor een APK voor uw relatie (anderhalf uur) bedraagt €150,- (exclusief BTW, inclusief digitale ondersteunende artikelen, uitgebreide rapportage en advies).  Voor de financiële en andere aspecten van relatietherapie dan wel relatiecoaching verwijs ik u naar de informatie daarover betreffende coaching.