Intake

Voor de therapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. Ik zal u daarom uitnodigen voor één of enkele intakegesprekken. In de intakegesprekken zullen we samen uw problematiek in kaart brengen, een (voorlopige) diagnose opstellen en samen een behandelplan maken. Indien gewenst, en alleen met uw toestemming, kan uw partner hierbij worden uitgenodigd.

Naast uw klachten en krachten zal ik u onder meer vragen naar uw huidige situatie, zoals uw werk, uw hobby's en uw relaties.
Zonder daar uitgebreid bij stil te staan, zal ik u vragen naar uw voorgeschiedenis: wat hebt u zoal meegemaakt, hoe is uw leven tot nu toe verlopen en wat heeft u daarbij als positief en wat als negatief ervaren?
Het kan zijn dat ik u vraag om, al dan niet online, enkele vragenlijsten in te vullen, dit om uw klachten en problemen te verduidelijken. Ook zal ik u vragen wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen, wat u wilt bereiken met de behandeling en welke ideeën u heeft over het veranderen van uw situatie.

De intake-afspraken zijn bedoeld om uw klachten en problemen te inventariseren (diagnostiek), een juiste behandelindicatie te stellen (GBGGZ of SGGZ), maar ook om informatie over de werkwijze, praktijkregels en afspraken te bespreken. Zodra een helder beeld is ontstaan van uw klachten, de instandhoudende factoren en omgevingsfactoren wordt een behandelplan gemaakt. Alvorens te starten met de therapie wordt u gevraagd in te stemmen met dit behandelplan.

In de eerste gesprekken zal ik ook een inschatting maken van uw draaglast en draagkracht en van uw persoonlijke omstandigheden, dit om te beoordelen of psychotherapie op dit moment een passende vorm van hulp is voor u.
Psychotherapie vraagt om de bereidheid om uzelf, uw gedachten, gevoelens en gedrag onder de loep te nemen en waar nodig veranderingen aan te brengen. Dit kan, zeker in het begin, pijnlijke gevoelens losmaken en angst of spanningen met zich meebrengen. Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het is belangrijk om samen vast te stellen of u dat (op dit moment) aankunt. Als u recentelijk grote veranderingen of nare dingen hebt meegemaakt, of daar misschien nog midden in zit, zou psychotherapie op dit moment teveel voor u kunnen zijn. Het kan zijn dat ik u dan voor dit moment een andere vorm van hulp adviseer. Dat wordt dan met u besproken en wordt u terugverwezen naar de verwijzer, zo mogelijk met een gericht advies.