Medische psychotherapie en meer

Onderzoek en behandeling van gecombineerde lichamelijke en psychische klachten is één van mijn specialisaties, gestoeld op vijfentwintig jaar ervaring binnen een algemeen ziekenhuis. Bij dergelijke klachten kunt u onder meer denken aan angst- of stemmingsklachten bij chronische ziekte, kanker of hartklachten, maar ook bijvoorbeeld aan lichamelijk onverklaarde klachten, hypochondrie en stoornissen in het lichaamsbeeld.                                                          

Daarnaast behoren ook eetstoornissen en de gedragsmatige behandeling van overgewicht tot mijn specialisaties.

Wanneer er niet zozeer sprake is van lichamelijke klachten, kan ik u overigens ook van dienst zijn bij angstklachten (b.v. sociale angst, paniek, fobieën, dwang), stemmingsklachten (m.n. depressie), trauma-gerelateerde klachten,  problemen in de impulscontrole en ongewenste gewoonten, zelfbeeldproblematiek  en relationele problemen 

Klachten die niet voor behandeling in aanmerking komen, omdat de (ambulante) setting zich daar niet voldoende voor leent, zijn suicidaliteit, ernstige alcohol- of  drugmisbruik, of als u moeite heeft het contact met de realiteit te behouden. 

Het streven is een kortdurende behandeling, gericht op uw klachten en problemen en op uw hulpvraag. Er wordt zoveel mogelijk vanuit de huidige situatie gewerkt. Dieperliggende (mede)oorzaken van uw klachten en problemen, die hun oorsprong vinden in het verleden, komen aan de orde voor zover ze uw probelemen nu nog in stand houden en verbeteringen in de weg staan.  

 

P1010005 (2)