Cognitieve gedragstherapie

Inhoudelijk is de door mij aangeboden hulp cognitief-gedragstherapeutisch van aard. Cognitieve gedragstherapie is gericht op zowel uw gedachten (cognities) als op uw gedrag en is een bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor diverse klachten en problemen.

Ik heb zowel aandacht voor uw kláchten als uw kráchten, u wordt geholpen uw gedachten, gevoelens en gedragingen zodanig bij te stellen dat uw klachten afnemen en uw krachten toenemen, en andersom.

De behandeling wordt, in nauwe samenspraak met u, afgestemd op u, uw klachten, wensen en mogelijkheden. Zo kan de behandeling bijvoorbeeld geprotocolleerd zijn of juist op maat, of een combinatie daarvan, met de nadruk op uw klachten (probleemgericht) of juist op de afwezigheid van uw klachten (oplossingsgericht). De behandeling kan individueel zijn of juist samen met uw partner (wanneer u beide last heeft van de klachten  en u beide bereid bent elkaar daarbij  te helpen).

Binnen het kader van de cognitieve gedragstherapie bied ik u ook EMDR, mindfulness en relatietherapie.

Het gaat er om om samen díe behandelvorm te kiezen die voor u de meeste kans op succes biedt. Meer informatie over cognitieve gedragstherapie kunt u vinden op www.vgct.nl.

 P1010044