Als u klachten heeft

Als u eventueel opmerkingen of klachten heeft over de behandeling, coaching of opleiding, zou ik u willen verzoeken die allereerst met mij te bespreken. Dit kunt u het beste zo snel mogelijk doen, het komt u en uw behandeling, coaching of opleiding niet ten goede om er mee rond te blijven lopen. Als we er vrij over in gesprek gaan, zullen we er samen vast wel uitkomen.
U kunt uw klacht met mij bespreken tijdens de sessie, u kunt mij mailen (info@drvanhout.nl), maar u kunt hiervoor ook gebruik maken van het klachtenformulier dat u op deze site vindt.

Mocht het onverhoopt niet lukken om de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Wanneer het gaat om klachten betreffende de psychologische of psychotherapeutische behandeling, staan u de volgende mogelijkheden ten dienste.

Bemiddeling
Wanneer u een klacht heeft over de behandeling kunt u contact opnemen met de coördinator van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de LVVP: www.lvvp.nl, e-mail: info@lvvp.nl.

Een klacht indienen bij de KlachtencommissieIs uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan - tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 - getoetst aan de beroepscode van de NVP. Meer informatie vindt u op: www.lvvp.nl, e-mail: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl.

Een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege
Omdat ik als BIG-geregistreerde psycholoog en psychotherapeut onder het tuchtrecht val, kunt u ook een klacht indienen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Er kan worden geklaagd tot tien jaar nadat het handelen - of het nalaten daarvan - zich heeft voorgedaan. Meer informatie vindt u op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

Cliëntenorganisaties
Cliëntenorganisaties Stichting Pandora en Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg kunnen u ook vertellen waar u het beste met uw klacht terecht kunt.

Regionaal klachtenbureau
De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg kunnen u begeleiden bij de klachtenprocedure. Bij het Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP) kunt u informeren waar bij u in de buurt een regionaal klachtenbureau gevestigd is (LIP, Postbus 9191, 3506 GC, Utrecht Telefoon: 030 - 2661661).