Samen verantwoordelijk

Om de behandeling succesvol te laten zijn zullen we ons allebei moeten inspannen: ik zal mijn kennis en kunde inzetten, van u verwacht ik dat u zich actief en constructief opstelt, de gemaakte afspraken nakomt en uw verantwoordelijk neemt voor uw eigen gezondheid en welzijn.

De meeste verandering vinden buiten de therapiesessies plaats, dat betekent dat u ook tussen de sessies met uw behandeling bezig moet zijn, bijvoorbeeld door het maken van (t)huiswerk, zoals uw klachten registreren en oefeningen doen.