Verslagen maken

Het kan de therapie ten goede komen wanneer zowel u als ik van elke sessie een verslag maken over wat er in die sessie is besproken; in dat verslag kunnen dan ook opmerkingen en vragen naar aanleiding van de sessie worden opgenomen. Doordat we allebei een verslag schrijven zien we wat elk van ons belangrijk vindt en hoe we de besproken onderwerpen hebben geïnterpreteerd. Ook kunt u op deze manier nog eens stilstaan bij wat we hebben besproken en nalezen welke afspraken we hebben gemaakt.

Eveneens kunt u zo aangeven wat in de sessie u vooral heeft geholpen, waarover u tevreden bent of waarover u misschien niet zo tevreden bent, kunt u vragen stellen over zaken die u nog niet helemaal duidelijk zijn en kunt u opmerkingen maken en aangeven waar u het de volgende sessie over wilt hebben.

Het is de bedoeling dat u uw verslag, uw vragen en opmerkingen vóór de volgende sessie aan mij opstuurt, bij voorkeur per e-mail (info@drvanhout.nl).