Hoe gaat het met u?

Om de voortgang van de behandeling goed in de gaten te houden, en na te gaan of we samen op de goede weg zitten, zullen we op meerdere momenten de behandeling evalueren. Zo leg ik u aan het begin en aan het einde van elke sessie een vragenlijstje voor waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en hoe u de sessie hebt ervaren.

Het kan ook zijn dat ik uw vooruitgang bijhoud door u te vragen aan het begin, na enige tijd en aan het eind van de behandeling één of meerdere vragenlijsten in te vullen.

We zullen in ieder geval na een aantal sessies en aan het einde van de behandeling wat uitgebreider stilstaan bij de gemaakte vorderingen en wat u vooral helpt en heeft geholpen in de behandeling.