Behandeling

In het adviesgesprek, aan het einde van de intakefase, zal ik de mogelijkheden voor psychotherapie met u bespreken en u een voorstel doen voor de behandeling van uw klachten: het behandelplan. Ik zal u dan ook in grote lijnen uitleggen wat de therapie gaat inhouden. Het behandelplan is gebaseerd op de gestelde diagnose en een opgestelde indicatiestelling en bestaat onder meer uit de behandeldoelen, werkwijze en ingeschatte behandelduur.

Op basis van de verkregen informatie kunt u dan beslissen of de therapie u iets lijkt. Het is verstandig om er rustig over na te denken, voordat u een beslissing neemt. Misschien wilt u meer weten over de voorgestelde therapie en heeft u nog vragen, stel die dan ook gerust. Als we besluiten tot behandeling zal ik, als u daarmee instemt, ook de verwijzer informeren.

Omdat het belangrijk is goed bij te houden of de behandeling doelmatig en effectief is, zullen we regelmatig stil staan bij het verloop en de voortgang van de behandeling. Hierbij zullen we ook gebruik maken van vragenlijsten (effectmeting). Tijdens de behandeling wordt u dan ook verzocht één of meerdere, reeds eerder ingevulde, vragenlijsten nogmaals in te vullen. Zo nodig stellen we de behandeling dan bij en wordt het behandelplan gewijzigd of aangevuld.

Ook bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd dezelfde vragenlijst(en) nogmaals in te vullen, evenals een klanttevredenheidsvragenlijst. De bedoeling van deze laatste lijst is om te onderzoeken hoe tevreden u bent over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Op basis van uw feedback kan ik mijn hulpverlening dan weer verbeteren.

Meestal wordt tot slot na een wat langere periode een follow-up sessie gepland om te bekijken of de behaalde resultaten blijvend zijn.

De uitkomsten van de vragenlijsten waarmee het effect van de behandeling wordt gemeten worden, anoniem, verwerkt in een landelijke database, deze zijn dan ook in te zien door zorgverzekeraars, maar zijn niet tot u te herleiden.