Supervisie en Leertherapie

Naast cursussen bied ik supervisie, N=1 begeleiding en leertherapie aan. Dit alles vanuit een langdurige ervaring als cognitief gedragstherapeut en registratie als supervisor VGCt alsmede gevolgde supervisiecursussen. 

Supervisie wordt afgestemd op jouw leerdoelen, leerstijl en competenties,  deze zullen we in het eerste gesprek gezamenlijk in kaart brengen.

De door mij gegeven supervisie wordt gekenmerkt door de onderdelen 'weten hoe', zien hoe', 'doen hoe', 'ervaren hoe' en 'kunnen hoe'
weten hoe: door literatuurstudie weten hoe het ook anders kan
zien hoe: door te bekijken hoe de supervisor het doet, zien dat het ook anders kan
doen hoe: door de getoonde interventies toe te passen merken dat het ook anders kan 
ervaren hoe: door de interventies toe te passen ervaren dat het ook anders kan en of die interventies bij jou passen
kunnen hoe: door oefening bedreven worden in hoe jij het ook anders kunt

P1010023Verder worden mijn supervisies gekenmerkt als oplossingsgericht en positief.
Er wordt eerder nadruk gelegd op wat je goed doet en hoe je dat vaker, of misschien nog beter, kunt doen dan op wat je fout doet; dit naar analogie van de oplossingsgerichte benadering.
Passend hierbij is dat de supervisiesessies onder andere worden geëvalueerd aan de hand van de ‘Supervisie Rating scale’ (afgeleid van de Session Rating Scale), dit om zoveel mogelijk bij jou aan te sluiten.

Wat de leertherapie betreft verwijs ik u graag ook naar de onderdelen op deze website die betrekking hebben op psychotherapie. 


De therapeutische activiteiten en opleidingsactiviteiten staan in nauwe relatie tot elkaar en zijn wederzijds ondersteunend, ze vloeien logisch uit elkaar voort en zijn daarom steeds up to date.

 Een leerzaam moment