Coaching

Coaching is voor een belangrijk deel anders dat psychotherapie, maar heeft er zeker ook raakvlakken mee. Coaching is niet zozeer gericht op het opheffen of verlichten van psychische stoornissen, zoals angst- of stemmingsstoornissen, maar eerder op een verdere ontwikkeling van uw mogelijkheden.

De uitgangspunten zijn ook vaak verschillend, zo is bij psychotherapie de psychische stoornis en het psychisch lijden het vertrekpunt, terwijl het bij coaching eerder gaat om persoonlijke ontwikkeling (wat overigens niet wil zeggen dat daar in eerste instantie geen sprake is van persoonlijk, of relationeel, lijden).

Bij coaching wordt u, misschien nog wel meer dan bij psychotherapie, als totale persoon gezien, waarmee ik bedoel dat naar uw functioneren op allerlei gebied wordt gekeken, werk en privé zijn namelijk niet echt te scheiden; en waar u ook gaat, u neemt uzelf steeds mee. Gezien mijn opleiding, ervaring en registraties kan ik u natuurlijk in het bijzonder van dienst zijn bij vragen betreffende uw leefwijze/leefstijl en uw relaties met anderen. 

 

 Werkwijze coaching 9714E

 Wandelcoaching   

 Een afspraak maken of afzeggen

 Locatie 

 Tarieven coaching

 Een ontwikkelingsmoment