Werkwijze coaching

Anders dan bij psychotherapie kunnen we bij coaching beter van tevoren een aantal bijeenkomsten afspreken, evenals op welke aspecten van het functioneren de nadruk zal worden gelegd en wat het uiteindelijke doel zal moeten zijn: wat moet er in deze bijeenkomsten worden bereikt zodat u aan het einde kunt zeggen: 'dát heeft zin gehad!'

De benadering kan worden aangeduid als oplossingsgericht en uitgaande van uw krachten: wat gaat al goed, hoe doet u dat, wat zegt dat over u, en hoe kunt u dat vaker doen?

Mijn coachingsactiviteiten worden ondersteund door mijn kennis en ervaring als psycholoog en psychotherapeut, maar evenzeer door mijn levenservaring, die uiteraard ook bij mij gepaard is gegaan met vallen en opstaan, en het zelf hebben mogen ontvangen van coaching.

Door jezelf niet als slachtoffer te zien, maar eerder als 'survivor', door beter om te gaan met je beperkingen, en je mogelijkheden verder te ontwikkelen, kun je vaak sterker opstaan en de kans op vallen kleiner maken! Een belangrijk motto hierbij is voor mij: 'als je geen risico's loopt, loop je ook geen kansen!'