Contracten en tarieven psychotherapie

Voor 2017 heb ik zowel voor Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerdlen. Uw behandeling wordt dan volledig vergoed, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Wel  is het mogelijk dat uw behandeling met uw eigen risico verrekend wordt indien dat nog niet is gebruikt voor andere aan u bestede zorgkosten; dit eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar bij u geïnd.

Als psychotherapeut ben ik verplicht de diagnose en de tijd die ik aan uw behandeling besteed te registreren. Een geanonimiseerde versie van deze registratie wordt naar een centrale computer van de overheid gestuurd. Aan het eind van de behandeling of in eder geval na een jaar rekent het softwareprogramma via een vaststaande systematiek uit in welke groep uw behandeling valt en wat uw behandeling kost.

Voor 2017 heb ik zowel voor de Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Achmea, Aevitae, De Amersfoortse, Avéro Achmea, Anderzorg, ASR, BeterDichtbij, Bewuzt, Caresco, CZ, Deltalloyd, Ditzo, DSW, Energiek, ENO, FBTO, De Friesland, Hollandzorg, IAK, Interpolis, inTwente, IZA, IZZ, Menzis, Multizorg VRZ, MVJP, Nedasco, OHRA, ONVZ, OZF, PNOzorg, Salland, Salland, Zorgdirect, Stad Holland, SZVK, Turiën en Co, Univé, VGZ, VGZ Cares, VvAA, ZEKUR, Zilveren kruis, Zorg en Zekerheid, Zorgverzekeraar UMC, Zorgzaam Verzekerd.

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz.
Dit zijn de tarieven voor de gb-ggz in 2017.

Tarief Overig (zorg)product.
Niet alle psychische klachten en stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo heeft de overheid bepaalt dat bepaalde stoornissen, zoals rouwproblematiek, aanpassingsstoorissen, werkproblemen en relatieproblemen, zijn uitgesloten van verzekerde zorg. Als dit aan de orde is, zal  ik het daar in de intake met u over hebben. Als u behandeling wenst voor deze niet verzekerde stoornissen, zal u dat zelf moeten betalen.  Het tarief dat daarvoor geldt is door de NZA voor 2017 vastgesteld op 98,00 per sessie. 

Tarief zelfbetalers.
Wanneer u er, om welke reden dan ook, voor kiest om de behandeling zelf te betalen, geldt het tarief dat door de NZa is vastgesteld. Voor de tarieven in de gb-ggz, zie hierboven.

Tarief no-show:
Het tarief voor no-show (d.w.z. niet of korter dan 24u van te voren afgezegd) is: 75,00 (individuele therapie), resp. 125,00 (relatietherapie); deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. 
U kunt uw afmelding telefonisch  (evt. voicemail) of via e-mail aan mij doorgeven, ook in het weekend of  's avonds. 

Betalingsvoorwaarden psychotherapie

javascript:void(0)