Welkom

Welkom op de website van Dr. van Hout   6143E                                                

Training, Coaching en Therapie                                        

kleinschalig, klantvriendelijk en kundig                                                    

medische psychotherapie en meer                                                             

cognitieve gedragstherapie                             

34 jaar ervaring                                                                 

aandacht voor klachten én krachten                                                                

contracten met alle verzekeraars

Na vijf jaar praktijkvoering heb ik op 7 november 2017 met goed gevolg deelgenomen aan het vijfjarig visitatietraject van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

Visitatie LVVP 2017 -visitatielogo

Actuele wachttijden
Generalistische basis GGZ
wachttijd voor intake: maximaal 2 weken
wachttijd voor behandeling (na intake): maximaal 2 weken

Gespecialiseerde GGZ
wachttijd voor intake: maximaal 2 weken
wachttijd voor behandeling (na intake): maximaal 2 weken

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogeheten 'treeknormen').