Aanmelding

Meestal is het uw huisarts die u verwijst voor behandeling van uw klachten, maar dat kan in voorkomende gevallen ook door een bedrijfsarts  of een medisch specialist gebeuren (ook dan is het overigens belangrijk uw huisarts van die verwijzing op de hoogte te brengen).

Bij aanmelding heeft u een verwijsbrief nodig, zeker als u wilt dat uw verzekering de behandeling vergoedt. In deze verwijsbrief geeft de verwijzer aan om welke klachten het gaat en of de verwijzing geldt voor de zogeheten ‘Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg’ (GBGGZ) of voor de ‘Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg’ (SGGZ). De GBGGZ is bedoeld voor mensen met licht tot matig ernstige stoornissen en de behandeling zal kortdurend zijn (maximaal 12 gesprekken).  De SGGZ is bedoeld voor ernstige of complexe klachten, vaak gaat het dan om al langer bestaande klachten waarbij eerdere (mogelijk kortdurende) behandelingen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. De behandeling van deze klachten duurt dan ook meestal langer dan behandelingen in de SGGZ

Het is dus in eerste instantie aan de verwijzer om te bepalen of hij/zij u verwijst voor GBGGZ of SGGZ. Deze keuze is veelal een zo goed mogelijke inschatting, maar soms kan na de intake blijken dat dit niet de meest passende keuze is, bijvoorbeeld wanneer er geen diagnose kan worden gesteld of wanneer een langer durende of juist korter durende behandeling geschikter wordt geacht. Wanneer er geen diagnose kan worden gesteld, volgt een terugverwijzing naar de verwijzer en wellicht is dan begeleiding door de praktijkondersteuner van de huisarts passender. Wanneer een langer durende of korter durende behandeling beter passend lijkt, wordt de verwijzer gevraagd om een andere verwijsbrief te schrijven.

Niet alle psychische klachten en stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering, het gaat hier om klachen als rouwproblematiek, aanpassingsstoornissen, werkproblemen en relatieproblemen. Als u daarvoor behandeling wenst, zal u dat zelf moeten betalen.

Wanneer u er, om welke reden dan ook, voor kiest om de behandeling zelf te betalen, hebt u niet persé een verwijzing nodig, al is het ook dan zinvol om uw huisarts op de hoogte te brengen van uw aanmelding en behandeling.