Waarneming

Mochten er zich gedurende mijn vakantie, of wanneer ik ziek zou zijn, dringende zaken voordoen die niet kunnen wachten, dan neemt mijn collega mw. drs. A. van den Bosch voor mij waar, u kunt haar bereiken via info@vandenbosch-kroes.nl.
Omdat ik ook tijdens vakantie en ziekte meestal wel per e-mail bereikbaar  ben, verdient het aanbeveling om, zo mogelijk, eerst contact met mij op te nemen.